Algemene voorwaarden

Huurprijs
De huurprijs wordt betaald bij het inleveren of bij het ophalen van het materiaal. Bij meerdere opeenvolgende dagen wordt dagkorting gegeven, gelieve een offerte hiervoor aan te vragen.

Betaling
Wanneer u voor het eerst huurt bij FILMGEAR, dient u onmiddellijk elektronisch te betalen bij ophaling van het materiaal via Payconiq of uw bancontact app

Ophalen / terugbrengen
Alle materiaal wordt steeds opgehaald en terug gebracht na afspraak met de verhuurder, FILMGEAR (vertegenwoordigd door Stijn Blancke). Het materiaal kan opgehaald worden een dag voor de boeking en wordt terug gebracht ten laatste de dag na de boeking.

Per dag vertraging dan de afgesproken datum zal de huurwaarde (dagprijs excl. BTW) van het geleende materiaal worden aangerekend. In het geval van gederfde inkomsten worden deze doorgerekend naar de huurdergebruiker.

Staat Materiaal
Het materiaal wordt in perfect werkende staat verhuurd en werd zorgvuldig nagekeken. De huurder is verantwoordelijk om het materiaal zelf na te kijken bij ophaling en onregelmatigheden te melden. De verhuurder is niet verantwoordelijk in het geval de huurder het materiaal incompleet in bruikleen neemt.

De huurder verbindt er zich toe het materiaal in dezelfde perfecte staat terug te brengen.

Schade en diefstal
Momenteel vragen we geen waarborg voor de verhuur. Indien er schade is toegebracht aan het materiaal of bij diefstal zijn de kosten voor de herstelling of vervanging van het materiaal 100% ten laste van de huurdergebruiker.

Bij schade die niet bij controle merkbaar was en slechts na gebruik tot uiting komt, kan de verhuurder, mits er voldoende bewijzen zijn, schadevergoeding van de verantwoordelijke huurdergebruiker eisen.

Bij diefstal van geleend materiaal dient onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de politie. Afschrift van deze aangifte dient zo spoedig mogelijk te worden bezorgd aan de verhuurder. De kosten ten gevolge van deze diefstal zijn ten laste van de huurder.

In het geval van gederfde inkomsten worden deze doorgerekend naar de huurdergebruiker. Je neemt dus best een eigen productieverzekering indien je geen risico wilt nemen.

Gebruik
De huurdergebruiker is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. De huurdergebruiker stelt de verhuurder in kennis van eventuele tekortkomingen bij de gehuurde toestellen, ook indien de huurdergebruiker zelf daarvoor niet verantwoordelijk is. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of andere eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het lenen en/of het gebruiken van het materiaal.

Algemeen
Door het lenen van materieel verklaart de huurdergebruiker zich akkoord met de bepalingen van deze overeenkomst en waarborgt de stipte naleving ervan.